Odaberi sveca - dopustite da vas svetac izabere

Izvlačenje imena svetaca kao posebnih naših pratitelja za svaku novu godinu postojalo je kao tradicija u samostanu sv. Faustine Kowalske (Pročitajte §360 u njezinom Dnevniku). Papirići s imenima stavljani su u košaricu te bi svatko izvukao jedan. Izvučeni svetac bio je u toj godini posebni pratitelja osobe. U ovoj online verziji uz svakog sveca navedena je i njegova misao te nakana na koju možemo moliti. Dopustite svecu da vas odabere. Prije odabira bi bilo dobro da se pomolite i Duhu Svetomu za dobar odabir.

Obilje Božjeg blagoslova.

TVOJ SVETAC ZA 2019 GODINU

@Copyright - Odaberi sveca | verzija: 2.0 | postavio: V.Racic
Fotografija je djelo Nat Cdr | Lista svetaca i misli preuzeta je s Bitno.net